„Pot să mă încred“

„Taci înaintea Domnului şi nădăjduieşte în El…“ Psalmul 37.7


Într-o împrejurare, când cunoscutul misionar englez Hudson Taylor era bolnav, a spus: „Nu pot să citesc, nu sunt în stare să mă rog, dar pot să fac un lucru: să mă încred în Dumnezeu.“ De câte ori creştinii aflaţi pe patul de boală sunt tulburaţi că nu pot nici să citească, nici să se roage!
Dumnezeu nu ne cere niciodată ceea ce nu putem face. El cunoaşte durerea care uneori ne ia şi puterea de a gândi. „Căci El (Dumnezeu) ştie din ce suntem făcuţi; Îşi aduce aminte că suntem ţărână“ (Psalmul 103.14). Dumnezeu este Părintele îndurărilor, al milei nesfârşite şi al oricărei mângâieri. Ceea ce aşteaptă Dumnezeu de la răscumpăraţii Săi este ca ei să accepte această slăbiciune, această incapacitate – chiar dacă deseori nu înţeleg de ce – ca pe ceva îngăduit de El şi să se dăruiască în întregime purtării Sale de grijă.
O pace adâncă umple inima care se sprijină pe duioşia Tatălui din ceruri; atunci agitaţia şi îngrijorarea se potolesc. Să ne bizuim pe Tatăl ceresc, să ne lăsăm învăluiţi de dragostea nepătrunsă a Aceluia care ştie totul şi a cărui prezenţă luminează calea vieţii. El a spus: „Nicidecum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi“ (Evrei 13.5).

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *