7 IUNIE CE ESTE BUN PENTRU GÂSCĂ (5)

„Uitaţi-vă la păsările cerului” (Matei 6:26)

Gâştele pierdute sau rătacite sunt primite în stol. Nu este un club exclusivist pentru elite. Păsările separate de ale stoluri, izolate din cauza vremii, accidentelor sau infirmităţii primesc statut deplin în familie. Stolul îşi va schimba planurile, îşi va replanifica sosirea şi îşi va sacrifica confortul pentru a primi orice străină care caută acceptare. Multe nou-venite sosesc murdare, epuizate şi prost hrănite. Ele nu sunt niciodată respinse. Tot astfel nici biserica lui Dumnezeu nu este un muzeu de capodepere – este un spital pentru cei ce au fost răniţi de viaţă sau chiar de ei înşişi. Domnul Isus a spus “toţi cei trudiţi şi împovăraţi” sunt primiţi (Matei 11:28). “Mai am şi alte oi, care nu suni din staulul acesta: Si pe acelea trebuie să le aduc. Ele vor asculta de glasul Meu, şi va fi o turmă şi un Păstor” (loan 10:16). Hristos nu are un plan mai mare decât să recruteze, să salveze şi să adopte un străin în turma Lui. Poate spui “Dar ei nu seamănă cu mine. Ei nu arata ca mine, nu vorbesc ca mine şi nu au acelaşi miros ca mine.” Şi ce dacă? Nu ne putem alege rudele biologice sau spirituale; Dumnezeu o face. Dacă acestea ne freacă precum smirghelul, asta ne ajută să ne rotunjim colţurile şi să ne cizelăm. Vrei să şti din ce material este zidită biserica lui Dumnezeu? Pregăteşte-te de şoc. “Cei nedrepţi … curvarii … închinătorii la idoli … preacurvarii, … malahii … sodomiţii, hoţii … cei lacomi… beţivii … defăimătorii… râpareţii. Aşa eraţi unii dintre voi! Dar ati fost spălaţi, aţi fost stinţiţi, aţi fost socotiţi neprihăniţi, în în Numele Domnului Isus Hristos, prin Duhul Dumnezeului nostru” (1 Cormteni 6:9-11). Noi am fost primiţi în stol, am fost spălaţi, sfinţiţi, îndreptăţiţi, şi ni s-a data statutul de me,bru al familiei!

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *