29 IUNIE – Al PUTEREA, DECI FOLQSEŞTE-O

“Voi veţi primi o putere, când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi” (Faptele Apostolilor 1:8)
Când Ray şi Dorothy Buker s-au dus în Burma îi 1926, mai erau şi alţi misionari acolo. Aceşti misionari ăşi făcuseră propriul sistem bancar şi aveau propria rutină de a bea ceaiul de după-amiaza, servit de majordomi educaţi, dar nici una din acestea nu
se potrivea cu conceptul lui Buker despre predicarea Evangheliei. Fost olimpic, obişnuit cu greutăţile, el voia să meargă unde nimeni nu doreşte şi asta l-a mânat în China. Când soţia lui a avut o cădere nervoasă şi nu avea cine să o ajute, Buker s-a rugat, i-a citit şi a avut grijă de ea până s-a făcut bine. În cel de-al doilea Război Mondial el a fugit de armata japoneză, iar când a murit
la 92 de ani a lăsat o moştenire de suflete căştigate pentru Hristos. De unde a avut Buker dorinţa şi tenacitatea? Domnul Isus a spus: “voi veţi pnmi o putere, când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori”.
La începutul epocii computerelor, când se lua curentul, dacă nu îţi salvai ce lucrai, pierdeai tot. Acum o sursă neîntreruptibilă de curent (UPS) impiedică lucrul acesta. Dumnezeu nu a dorit niciodată ca noi să funcţionăm folosind sistemul lumii, deoarece Duhul Său ne dă putere să facem cinci lucruri. Primul, ni se dă puterea de a alege: “căci Dumnezeu … ne-a dat un Duh de
chibzuinţă” (2 Timotei 1:7). Al doilea, avem puterea de a îndura. Faptul că trecem prin încercări cu eleganţă arată că “această putere nemaipomenită vine de la Dumnezeu şi nu de la noi” (2 Corinteni 4:7]. Al treilea, ni se dă puterea de a fi învingători. ‘noi suntem slabi… dar, prin puterea lui Dumnezeu, vom fi plin de viată …” (2 Corinteni 13:4). Al patrulea, ni şi a dat puterea de-a sluji: „al cărei slujitor am fost făcut eu, după darul harului lui Dumnezeu, dat mie prin lucrarea puterii Lui.” (Efeseni 3:7). Al cincilea. “Ni s-a dat puterea de a fi martori: Căci împărăţia Iui Dumnezeu nu stă în vorbe, ci în putere” (1 Corinteni
4:20). Tu ai puterea, deci foloseşte-o!

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *