25 IUNIE – ÎNCEPE DE UNDE EŞTI

“Pruncul creştea şi se întărea” (Luca 2:40)

Când ne dăm seama pentru prima dată că ISUS ştia că este Fiul lui Dumnezeu? Observându-L În Templu, când avea 12 ani. Părinţii Lui erau de trei zile pe drumul de întoarcere spre Nazaret când şi-au dat seama că lipseşte. Templul este ultmul
loc unde caută ei, dar este locul unde se duce Isus. Până când losif şi Maria reuşesc să-şi localizeze fiul, El i-a confruntat pe cei mai mari învăţaţi ai Templului. Deşi este încă mic, Isus simte chemarea lui Dumnezeu. Dar ce face El apoi? Îşi recrutează
ucenici si ţine predici? Nu. El se întoarce acasă şi deprinde meşteşugul familiei. Asta ar trebui să faci şi tu! Înainte de a încerca să faci lucruri mari pentru Dumnezeu, du-te acasă, iubeşte-ţi familia şi ingrijeşte-te de treburile casei. „Dar eu sunt chemat să fiu misionar”, spui tu. Foarte bine, pentru că primul tău câmp de misiune este locul în care trăieşti! Ce te face să crezi că vei fi crezut de cei ce abia te cunosc dacă nu ai credibilitate la cei ce te cunosc cel mai bme? Caritatea începe acasă! Psalmistul
spune: “Voi umba cu inima fără prihană, în mijlocul casei mele” (Psalmul 101:2). În primii 30 de ani. vecini lui Isus l-au ţinut minte ca muncitor. “Nu este acesta tâmplarul…?” (Marcu 6:3). Isus a petrecut mulţi ani dezvoltând o etică a muncii, formându-şi aptitudinile şi întrţinându-şi familia. “A trebuit să se asemene fraţilor Săi în toate lucrurile” (Evrei 2:17). De ce a procedat Domnul Isus aşa? Ca să ştie ce simţim şi ca noi să avem încredere când mergem la El cu nevoile noastre, ştiind ca EL este calificat şi poate să ni le împlinească. Asa că începe din locul in care te găseşti!

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *