22 IUNIE – FOLOSEŞTE-ŢI TALENTELE PENTRU A-L SLĂVI PE DUMNEZEU

„Fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit” (1 Petru 4:10)
Munca ta este importantă pentru Dumnezeu. Poate locul tău de muncă îţi ia cam 40 de ore pe săptămână, aşa că ar trebui să-L reprezinte pe El. “Fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit.. să slujească după puterea pe
care i-o dă Dumnezeu: pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu”. Cu toţii am primit daruri cu scopul de a-L slăvi pe Dumnezeu în această lume. Darurile nedescoperite, nedezvoltate îl dezonorează; la fel şi cele folosite greşit. Dumnezeu te-a înzestrat să faci lucruri pe care nimeni nu le poate face ca tine. Prin faptul ca îţi foloseşti abilitătile pentru a promova împărăţia Lui, împlineşti voia Lui în cel mai adevărat sens. Pavel spune: „Din El, prin El, şi pentru El sunt toate lucrurile. A Lui să fie slava îi veci” (Romani 11:36). Aerul pe care-l respirăm, sângele care ne curge prin vene, materia cenuşie din capul nostru, toate sunt investiţia lui Dumnezeu în noi şi El aşteaptă ceva în schimb. Max Lucado scrie: “Noi existăm pentru a-l prezenta pe Dumnezeu, pentru a arăta slava Lui. Noi slujim drept pânze pentru pensula Lui. drept hârtie pentru stiloul Lui, pământ pentru sămânţa Lui
şi imagini ale chipului Lui … El face neobişnuitul obişnuit prin faptul că transformă chiuvetele de bucătărie în altare, cafenelele în mânăstiri şi zilele de lucru de La noua la cinci în aventuri spirituale… Când Îl preamăreşti pe Făcătorul tau prin calităţile tale … dintr-o data viaţa ta devine mai dulce”. Asa că fii ca marele predicator din New England, Jonathan Edwards,
care a trăit conform a două principii: “Principiul unu: Toţi oamenii trebuie să trăiască spre slava Iui Dumnezeu. Principiul doi: nu contează ce fac sau nu fac oamenii, eu voi face”.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *