19 IUNIE – CÂND DUMNEZEU ÎŢI DĂ O VIZIUNE (2)

“N-am vrut să mă împotrivesc vedeniei cereşti” (Faptele Apostolilor 26:19)

Când Dumenzeu iţi da o viziune: 1) Ea te va tulbura (deranja). Uneori Dumnezeu va vorbi cu o voce pe care nu o poţi confunda. Alteori, ca în cazul lui lona, Dumnezeu te va lăsa să ajung la fund pentru a-ţi atrage atenţia. Oricum ar fi. lucrurile nu vor
merge bine până nu îi spui da lui Dumnezeu. 2) Te va lumina. Poate nu-ţi va plăcea ce-ţi spune Dumnezeu. Lui Anania nu i-a plăcut să meargă să se roage pentru Saul din Tars, un om care avea putere să-i omoare pe creştini. Dar Dumnezeu i-a
spus: „Du-te căci el este un vas ce care L-am ales … şi îi voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru Numele Meu” (Faptele Apostolilor 9:15-16}. Să remarcăm cuvântul “să sufere”. Diavolul nu-ţi va trimite o telegramă ca să te felicite că ai hotărât să faci voia Iui Dumnezeu, asa că pregăeşte-te pentru atac. 3) le va inspira. Vei face lucruri la care nici nu ai visat. Uită-te la Ghedeon. Când l-a găsit Dumnezeu, el se ascundea după un teasc (Judecători 6:11); nu este tocmai un inceput promiţător. Când îngerul l-a numit „Viteazule” (v.12) el a răspuns: „sunt cel mai mic din casa tatălui meu” (v. 15). Când îngerul a spus: “Domnul este cu tine”. el a răspuns: “dacă Domnul este cu noi. pentru ce ni s-au întâmplat toate aceste lucruri?” (v. 12-13).
Când în final a acceptat chemarea, el s-a întrebat „cum se poate să învingem când suntem atât de puţini?” Şi totuşi, chiar în acel moment duşmanii lui aveau coşmaruri cu ei (Judecători 7:13-15). Secretul victoriei stă în cunoaşterea faptului că “Dumnezeu este Acela care lucrează în voi” (Filipeni 2:13).

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *