15 IUNIE FII SERIOS CU VIATA TA SPIRITUALĂ

“Dacă trăim prin Duhul, să şi umblăm prin Duhul” (Galateni 5:25)

Charles Spurgeon a spus: „Dacă nu ÎI căutăm pe Domnul, diavolul ne caută pe noi”. Şi el ne prinde când lăsăm garda jos şi ne complăcem. Dacă eşti serios în privinţa vieţi tale spirituale, citeşte mai departe.

“Zic dar. umbaţi cârmuiţi de Duhul, şi nu împliniţi poftele firii pământeşti. Căci firea pământească pofteşte împotriva Duhului, şi Duhul împotriva firii pământeşti: Sunt lucruri potrivice unele altora, aşa că nu puteţi face tot ce voiţi. Dacă sunteţi călăuziţi de Duhul, nu sunteţi sub Lege. Şi faptele firii pâmânteşi sunt cunoscute, şi  sunt, acestea: preacurvia. curvia. Necurăţia, desfrânarea, închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînţelegerile, dezbinările, certurile de partide, pizmele, uciderile, beţiile. îmbuibările, şi alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri, nu vor moşteni împărăţia lui Dumnezeu. Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blândeţea, înfrânarea poftelor.. Cei ce sunt ai lui Hristos Isus, şi-au răstignit firea pământească împreună cu patimile şi poftele ei. Daca trăim în Duhul, să şi umblăm prin Duhul” (Galateni 5:16-25). Când eşti serios cu privire la trăirea unei vieţi evlavioase, Dumnezeu, te va ajuta.

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *